dimarts, 1 de novembre del 2016

Tretze representacions d'art mortuori del segle XVII

Alexander Mair. Memento mori, 1605
Caravaggio. David amb el cap de Goliat, 1609-1610
Peter Paul Rubens. La mort d'Adonis, ca.1614
Jacobus de Zetter. Emblemata Nova, 1617
Artemisia Gentileschi. Jael i Sísara, 1620
Guido Reni. Sant Sebastià, 1620
Everard Cry van der Maes. Cadàvers dels fills siamesos de l'holandès Gerritt Claesse, 1630
Charles le Brun. Crist mort, 1642-1645
Angelo Caroselli.  Suïcidi de Cató (c. 1650). © Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien

Daniel Neuberger. Al·legoria de la mort de l'Emperador Ferdinand, 1657
Philippe de Champaigne. Vanitas, 1671

Juan de Valdés Leal. Finis Gloriae Mundi, 1672
Salem Witch trials of 1692, New England