dissabte, 14 de març del 2015

Els gravats de la sèrie Hintergrund, de George Grosz

Grosz, amb el seu estil expressionista, va ser un dels pintors més crítics a l'hora de satiritzar la societat alemanya. El 1928 va realitzar una sèrie de disset gravats titulats Hintergrund (rerefons). Els gravats formaven part de l'escenografia d'El bon soldat Švejk, l'adaptació teatral que Erwin Piscator va fer de la novel·la antibel·licista del txec Jaroslav Hašek (1922), estrenada a Berlín l'any 1928.


dimecres, 4 de març del 2015

Giovanni Gasparro, entre el sagrat i el profà

L'estrazione della pietra della follia, 2012
Ritratto di F.F., 2013
Casti Connubii, 2013
Insaziabilità. Omaggio a Witkiewicz, 2011
Ecce Homo, 2013
L'ultimo timido, 2014
Labano cerca gli idoli nel baule di Giacobbe, 2013
San Sebastiano curato da Sant'Irene, 2013
L'ostaggio, 2008